นโยบายการคืนสินค้า

การคืนสินค้า

1. ก่อนส่งคืนผลิตภัณฑ์ใด ๆ โปรดติดต่อแผนกบริการลูกค้าของเราก่อน เพื่อขออนุมัติการคืนสินค้าโดยไปที่หน้า ติดต่อเรา และเข้าสู่ระบบการบริการเพื่อสร้างใบคำขอ

2. โปรดกรอกข้อมูลต่อไปนี้ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินการตามคำขอการคืนสินค้า (RMA) ของคุณ

ชื่อ

ชื่อบริษัท

ที่อยู่

เบอร์โทรติดต่อ

วันที่ซื้อผลิตภัณฑ์, สถานที่ซื้อผลิตภัณฑ์
หมายเลขผลิตภัณฑ์ Innergie (S/N)

ยี่ห้ออุปกรณ์ของคุณ, ชื่อรุ่น

คำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับปัญหาของผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการส่งคืน

รูปสินค้าและกล่องสินค้า ( รูปถ่ายเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับการคืนสินค้าที่ชํารุดหรือได้รับความเสียหาย กรุณาเก็บหลักฐานไว้เพื่อใช้ในกรณีที่เกิดปัญหาระหว่างกระบวนการคืนสินค้า )

ใบเสร็จรับเงินหรือเลขที่ Order
3. เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำขอการส่งคืนผลิตภัณฑ์ หากอุปกรณ์นั้นๆ สามารถเข้ากันได้กับรายการความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ Innergie และบันทึกการตรวจสอบความเข้ากันได้กับอุปกรณ์ต่างๆ

4. สำหรับการส่งคืนสินค้า มีไว้สำหรับการซ่อมแซม/เปลี่ยนเท่านั้น สินค้าที่ส่งคืนจะต้องมีอุปกรณ์ คู่มือ ครบ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการคืนสินค้าที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดเหล่านี้

5. ในกรณีเปลี่ยนใจคำสั่งซื้อ ทางเราจะคิดค่าธรรมเนียมในการดำเนินการดังนี้

  1. กรณีเปลี่ยนใจการสั่งซื้อเมื่อทําการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วสามารถแจ้งยกเลิกได้กรณีสถานะการสั่งซื้อเป็น Processing และทางบริษัทขอคิดค่าธรรมเนียม การคืนที่ 3% ของมูลค่าสินค้า
  2. กรณีเปลี่ยนใจเมื่อรับสินค้าเรียบร้อยแต่ยังไม่เปิดบรรจุภัณฑ์ สามารถส่งคืนได้ตามการพิจารณาของทางบริษัทและคิดค่าธรรมเนียมเป็นจํานวน 15% ของมูลค่าสินค้า
  3. กรณีสินค้ามีสภาพไม่สมบูรณ์จากการเปิดใช้งาน, สั่งซื้อสินค้าผิด หรือใช้งานผิดประเภท อาจมีค่าธรรมเนียม 20 - 70% จากราคาเต็มของสินค้า
  4. กรณีสินค้าไม่มีบรรจุภัณฑ์ไม่รับคืนทุกกรณี

6. สินค้าคืนได้เฉพาะประเทศที่คุณซื้อเท่านั้น ในกรณีที่คุณซื้อจากร้านค้าปลอดภาษี โปรดติดต่อแผนกบริการลูกค้าในประเทศที่จะทำเรื่องคืนสินค้าก่อน

7. ไม่รับคืนสินค้าหากไม่มีหมายเลขอนุมัติการคืนสินค้า (หมายเลข RMA) ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของเราจะส่งแบบฟอร์ม RMA ให้คุณทางโทรสารหรืออีเมล กรุณากรอกแบบฟอร์ม RMA ให้ครบถ้วนเพื่อได้รับการบริการที่รวดเร็ว

8. ระยะเวลาการดำเนินการคืนสินค้าไม่เกิน 20 วันทำการ หลังจากวันที่อนุมัติ RMA

9. ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืนให้กับ Innergie บวกกับค่าธรรมเนียมในกรณีเร่งด่วน และ Innergie จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืนให้กับทางลูกค้า

10. หากไม่มีสินค้าเปลี่ยน หรือสินค้าทดแทนที่เหมาะสมภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้าคืน Innergie จะคืนเงินเฉพาะราคาของสินค้านั้นๆ โดยจะไม่รวมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน