การรับประกัน และ ความปลอดภัย

การรับประกัน

ผลิตภัณฑ์ Innergie มอบการรับประกันสูงสุด 3 ปี และมาตรฐานความปลอดภัยสากลเพื่อปกป้องคุณและอุปกรณ์ของคุณ

เรารับประกันผลิตภัณฑ์ โดยครอบคลุมถึงข้อบกพร่องของวัสดุ และ ฝีมือการผลิตภายใต้การใช้งานตามปกติ ที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานเป็นระยะเวลา 3 ปี สำหรับอะแดปเตอร์สากล และ 1 ปี สำหรับสายชาร์จ นับจากวันที่ซื้อ ในช่วงระยะเวลาประกันนี้ ผลิตภัณฑ์ที่บกพร่อง ชำรุด อาจถูกส่งคืนมาเพื่อรับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ได้

การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายจากอุบัติเหตุ การสึกหรอและการฉีกขาด การสูญหาย หรือ การใช้งานที่นอกเหนือจากคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน

โดยขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตทาง Innergie จะไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ที่บกพร่อง

นโยบายด้านความปลอดภัย

ข้อมูลสำคัญด้านความปลอดภัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้คุณใช้ผลิตภัณฑ์ของ Innergie อย่างปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยของคุณ และเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดไฟไหม้ ไฟดูด หรือ การบาดเจ็บ
ปฏิบัติตามคำแนะนำ และคำเตือนทั้งหมดอย่างเคร่งครัดเสมอ

อ่านคำแนะนำทั้งหมดในคู่มือการใช้งานอย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์

ห้ามเปิดอุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนภายใน เนื่องจากไม่มีชิ้นส่วนภายในที่สามารซ่อมแซมได้

ควรใช้อะแดปเตอร์กับสายเคเบิล และหัวต่อสำหรับโน้ตบุ๊ก เน็ตบุ๊ก อัลตราบุ๊กที่ให้มาในบรรจุภัณฑ์เท่านั้น การใช้อะแดปเตอร์และสายเคเบิล และหัวต่อสำหรับโน้ตบุ๊ก เน็ตบุ๊ก อัลตราบุ๊กที่ไม่ได้มากับผลิตภัณฑ์อาจส่งผลให้เกิดอันตรายการบาดเจ็บที่ร้ายแรง หรือทำให้ถึงชีวิต และ/หรือ ความเสียหายต่อทรัพย์สินได้

ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ใกล้แหล่งความร้อน ท่อระบายความร้อน หรือภายใต้แสงแดดจัดเป็นเวลานาน ควรใช้ผลิตภัณฑ์ในที่ร่ม ช่วงอุณหภูมิระหว่าง 0°C-35°C (32°F-95°F)

ห้ามห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ด้วยกระดาษ หรือวัสดุอื่นๆ ที่อาจจะขัดขวางการระบายความร้อนของอะแดปเตอร์
เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ และ/หรือ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ให้ถอดปลั๊กไฟออกทันทีเมื่อไม่ได้ใช้งาน

อย่าเสียบอะแดปเตอร์ค้างไว้โดยไม่มีคนดูแล ในขณะใช้งาน
อะแดปเตอร์อาจจะเกิดความร้อนในระหว่างการใช้งานตามปกติ โปรดใช้ความระมัดระวัง หรือหลีกเลี่ยงการจับ หรือสัมผัสโดยทันทีหลังจากที่เลิกใช้งาน

ขณะใช้ผลิตภัณฑ์ ให้ตรวจสอบเป็นระยะๆ ว่าสายไฟเข้า (input) และสายไฟออก (output) มีการเชื่อมต่ออย่างแน่นหนา สายไฟที่หลุดหลวม หรือเชื่อมต่อไม่สนิทอาจก่อให้เกิดความร้อนที่อาจจะเป็นอันตราย และเป็นสาเหตุที่ทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้

ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่เปียกชื้น ตัวอย่างเช่น ใกล้อ่างอาบน้ำ อ่างล้าง หรือ สระว่ายน้ำ เป็นต้น
โปรดตรวจสอบข้อมูลกระแสไฟขาเข้า (input voltage) กับอุปกรณ์ของท่าน ก่อนที่จะใช้งานอะแดปเตอร์ การใช้กระแสไฟโวลต์ (Volt) และ วัตต์ (Watt) ที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ของท่าน